Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka dotycząca cookies

Polityka prywatności sklepu BazarDekoracji.pl http://www.bazardekoracji.pl/
w zakresie przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,
niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Informacje o plikach cookies, które są wykorzystywane przez sklep BazarDekoracji.pl znajdują się poniżej. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Administrator danych osobowych (dalej nazywany Administratorem)
Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Katarzyna Ewa Gańko, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: KOBA Katarzyna Gańko, pod adresem: Hipolitów, ul. Leśna 43, 05-074 Halinów. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili można skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na adres sklep@bazardekoracji.pl lub pocztą tradycyjną na adres firmy podany powyżej.

Dane osobowe i cele przetwarzania
Korzystanie z usług sklepu internetowego BazarDekoracji.pl związane jest z przetwarzaniem Państwa danych osobowych podanych w trakcie użytkowania naszego serwisu. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolnie ale w niektórych przypadkach niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

Cel przetwarzania
Państwa dane przetwarzane są w następujących celach, związanych z funkcjonowaniem sklepu BazarDekoracji.pl:
- realizacja zamówień składanych przez nasz serwis online;
- przesyłanie newslettera zawierającego informacje i promocje dotyczące sklepu internetowego BazarDekoracji.pl;
- analiz statystycznych.

Zakres przetwarzania i powierzania danych
W naszym serwisie Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, jednakże w uzasadnionych przypadkach, związanych z realizacją składanych w naszym serwisie zamówień, dane te będą przekazywane w celu prawidłowej realizacji umowy. Baza danych przekazywanych w trakcie użytkowania serwisu BazarDekoracji.pl znajduje się na serwerach firmy IAI.SA zgodnie umową zawartą pomiędzy ww. firmą a firmą KOBA Katarzyna Gańko. Dane przetwarzane są wyłącznie przez Administratora a czynności te związane są z:
- realizacją zamówień: złożenie zamówienia równoznaczne jest z udzieleniem zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres do dostawy zamówienia. W przypadku żądania wystawienia faktury vat przez osoby prowadzące działalność gospodarczą niezbędne jest podanie dodatkowych informacji o prowadzonej działalności, w szczególności numeru NIP, nazwy i adresu prowadzonej DG. Każde zamówienie przechowywane jest jako odrębna pozycja w naszej bazie danych, która zawiera dane osobowe oraz informacje dotyczące samego zamówienia, tj. data złożenia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności. Prawidłowe wykonanie zamówienia wiąże się z przekazaniem Państwa danych osobowych Poczcie Polskiej lub wybranej firmie kurierskiej (rodzaje oferowanych przez nas usług przewozowych widoczne są w zakładce Koszty dostawy dostępnej na stronie sklepu BazarDekoracji.pl). Korzystanie z systemu płatności on-line (opcja dostępna w trakcie składania zamówienia w momencie wybierania metody płatności) wiąże się z przekazaniem Państwa danych w celu identyfikacji płatności i powiązania jej z zamówieniem. Ponadto, ze względu na odrębne przepisy dotyczące ewidencji sprzedaży, dane osób żądających wystawienia faktury na towary zakupione w sklepie BazarDekoracji.pl przekazywane są do biura księgowego w zakresie widocznym na fakturze;
- założeniem konta: podawane przez Państwa dane mają taki sam zakres jak w przypadku złożenia zamówienia. Informacje te gromadzone są w celu ułatwienie korzystania z serwisu sklepu BazarDekoracji.pl w zakresie dostępu do złożonych przez Państwa zamówień oraz uzyskaniu informacji o stanie ich realizacji. Ponadto związane jest z automatycznym naliczaniem przez system sklepowy rabatów za zakupy;
- przesyłaniem newslettera: zgoda na przesyłanie newslettera jest dobrowolna i jest wyrażana poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu w trakcie rejestracji lub składania zamówienia w sklepie BazarDekoracji.pl. lub poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronach sklepu BazarDekoracji.pl Zgoda ta obejmuje przekazanie adresu e-mail oraz imienia (nicku) i wiąże się wyłącznie z przekazywaniem materiałów informacyjnych lub promocyjnych dotyczących sklepu Bazardekoracji.pl
- analizami statystycznymi: korzystamy z narzędzi analitycznych dostępnych w ramach usługi wykupionej w firmie IAI S.A. będącej właścicielem oprogramowania, na którym postawiony jest sklep BazarDekoracji.pl. Analizy dotyczą głównie danych związanych z ilością, wartością i zawartością składanych zamówień. Umożliwiają także powiązanie danych dotyczących towarów i zamówień z danymi osobowymi osób, które je zamówiły. Korzystamy także z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Państwa odwiedzin sklepu Bazardekoracji.pl, m.in. o podstronach (zakładkach), które Państwo wyświetlali, spędzony na stronach czas, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami itp. W celu anonimowego pomiaru satysfakcji naszych Klientów z korzystania z naszych usług, współpracujemy z zewnętrznym serwisem dotyczącym gromadzenia opinii. Zgoda na przekazywanie danych do takiego serwisu wyrażana jest przez Państwa poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu w trakcie składania zamówienia lub zakładania konta w sklepie Bazardekoracji.pl

Podstawa przetwarzania
- wykonanie umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- obowiązek prawny związany z prowadzeniem rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- zgoda wyrażona w sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
- nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych
Udostępnianie przez Państwa danych osobowych i wyrażanie zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być wymagane, w szczególności do prawidłowej realizacji złożonych zamówień.

Skutek niepodania danych
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
- brak możliwości dokonania zakupów w sklepie;
- brak możliwości zarejestrowania się w sklepie;
- brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach okresowo dostępnych w sklepie.

Możliwość cofnięcia zgody
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora wyłącznie zgodne z prawem, do chwili cofnięcia przez Państwa zgody, nie krócej jednak niż w okresie, jaki jest zgodny i wymagany przez odrębne przepisy, w szczególności dotyczące ewidencji sprzedaży prowadzonej przez sklep Bazardekoracji.pl

Okres przetwarzania danych osobowych: Państwa dane mogą być przetwarzane bezterminowe, nie krócej niż przez okres, w którym:
- ciążyć na nas będzie obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych;
- ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą pomiędzy Państwem a właścicielem sklepu BazarDekoracji.pl przez którąkolwiek ze stron umowy;
- cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

Bezpieczeństwo danych
Państwa dane znajdują się na serwerach firmy IAI.SA, która jest także właścicielem oprogramowania sklepu BazarDekoracji.pl. Dane są zabezpieczone w sposób profesjonalny i zgodny z wymogami prawa. Ponadto strony sklepu BazarDekoracji.pl, a w szczególności formularz danych zabezpieczony jest za pomocą szyfrowanego połączenia potwierdzonego własnym certyfikatem SSL.

Uprawnienia osoby przekazującej dane osobowe
Przysługuje Państwu prawo do:
- prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- prawo do przenoszenia danych;
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio zgoda taka została wyrażona;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Podmioty, którym mogą być powierzane Państwa dane osobowe
Prowadząc sklep internetowy BazarDekoracji.pl korzystamy lub możemy korzystać z usług firm trzecich, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sklepu, a które będą wymagać przekazania danych, w szczególności:
- firm realizujących dostawę towarów;
- dostawców systemów szybkich płatności internetowych;
- biuro księgowe;
- dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego oraz zapewniający wsparcie techniczne w tym zakresie; -     właściciel serwerów, na których utrzymywane są nasze bazy danych;
- podmiot zapewniający system mailingowy

Kontakt z Administratorem
W celu skorzystania z przysługujących Państwu uprawnień lub kontaktu w jakiejkolwiek innej sprawie związanej z przetwarzaniem Państwa danych, prosimy o skontaktowanie się z nami drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@bazardekoracji.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Hipolitów, ul. Leśna 43, 05-074 Halinów

 

Polityka prywatności sklepu BazarDekoracji.pl http://www.bazardekoracji.pl/
w zakresie
 wykorzystania cookies

 

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez sklep BazarDekoracji.pl .

I. Definicje
 1. Administrator - oznacza firmę KOBA Katarzyna Gańko z siedzibą w Hipolitowie ul. Leśna 43, 05-074 Halinów, NIP 822-155-66-16, REGON 146673875, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie BazarDekoracji.pl.
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza osobę korzystającą z Serwisu.
II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu
   • i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
   • iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
   • v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  2. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   • i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
   • iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   • i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
   • i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   • i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  6. Świadczenia usług reklamowych
   • i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
  7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   • i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • ii) IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie]
  2. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
   • i) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  3. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • i) opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

 IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
Okazje.info
Pobieranie danych...
pixel