Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij

Regulamin od dnia 23.11.2011

Regulamin sklepu internetowego BAZAR DEKORACJI.PL  


Regulamin niniejszy określa zasady składania zamówień i sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy BAZAR DEKORACJI. PL oraz prawa i obowiązki stron, wynikające z zawarcia stosownej umowy drogą elektroniczną.
Podmiot korzystający z oferty sklepu internetowego jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami od momentu złożenia zamówienia.

 

·  Postanowienia ogólne

·  Zamówienia

·  Realizacja zamówienia ( koszty przesyłek)

·  Płatności

·  Rabaty

·  Zwroty i wymiana towaru

·  Reklamacje

·  Ochrona danych osobowych

·  Zastrzeżenia i postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stronami umowy są:

  1. Właściciel sklepu internetowego BAZAR DEKORACJI.PL, prowadzonego pod adresem URL http://bazardekoracji.pl/ w osobie Iwony Wójtowskiej, działającej pod firmą „Bazar Dekoracji.pl Iwona Wójtowska”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szaserów 98, wpisaną do ewidencji przedsiębiorców, prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem ewidencyjnym 430048, nr NIP113-041-59-35, nr Regon 140593164, PKD 52.61.Z, zwany poniżej SPRZEDAJĄCYM.
  2. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej  KUPUJĄCYM  lub  KLIENTEM.


2. KUPUJĄCYM mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3. Sklep internetowy BAZAR DEKORACJI.PL prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.

4. Na zdjęciach prezentowanych towarów kolorystyka może w nieznacznym stopniu odbiegać od rzeczywistego wyglądu. Dotyczy to również innych parametrów, w szczególności proporcji, które mogą ulec zafałszowaniu ze względu na indywidualne ustawienia komputera KUPUJĄCEGO albo rodzaj łącza internetowego.


II. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia na oferowany towar przyjmowane są na stronach internetowych sklepu (wypełnienie przez KUPUJĄCEGO odnośnego formularza lub poprzez dokonanie rejestracji konta klienta ) albo przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

2. W formularzu zamówienia KUPUJĄCY każdorazowo zamieszcza wszystkie niezbędne do realizacji zamówienia dane, a w szczególności: swoje dane osobowe konieczne do wystawienia dokumentu sprzedaży, informacje o adresie odbiorcy, adresie poczty elektronicznej, nazwę towaru, symbol-kod, ilość, kolor.

3. SRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia albo pozostawienia zamówienia bez realizacji w przypadku wątpliwości co do intencji KUPUJĄCEGO, a w szczególności, gdy dane teleadresowe  KUPUJĄCEGO  będą niepełne lub nieprawdziwe. Dotyczy to również błędów zawartych w formularzu wypełnionym przez KUPUJĄCEGO.

4. KUPUJĄCY może dokonać rejestracji konta klienta  w sklepie, wykorzystując odpowiedni odnośnik „Rejestracja” zamieszczony na stronie internetowej sklepu, co pozwala na zalogowanie się i składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza zamówienia. KUPUJĄCY  dokonując rejestracji akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu , który znajduje zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

6. Po złożeniu zamówienia KUPUJĄCY otrzyma na swój, podany w zamówieniu adres e-mailowy informację z prośbą o potwierdzenie zamówienia. Potwierdzenie następuje poprzez tzw. kliknięcie przez KUPUJĄCEGO na link znajdujący się w wysłanej przez SPRZEDAJĄCEGO informacji. Potwierdzenie zamówienia jest konieczne do jego realizacji. Przy zamówieniach złożonych w dni wolne od pracy procedura potwierdzenia zamówienia zostanie rozpoczęta pierwszego dnia roboczego.

7. Zamówienie nie potwierdzone w ciągu 7 dni zostanie anulowane.

8. Po otrzymaniu od KUPUJĄCEGO potwierdzenia, SPRZEDAJĄCY potwierdza pocztą elektroniczną przyjęcie zamówienia do realizacji, informując ponadto o wysokości należności za towar, kosztach przesyłki oraz o numerze konta bankowego, na które KUPUJĄCY wpłaca należność. Z chwilą przyjęcia przez SPRZEDAJĄCEGO zamówienia do realizacji, następuje zawarcie umowy między SPRZEDAJĄCYM  i  KUPUJĄCYM.

9. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie SPRZEDAJĄCEGO, KUPUJĄCY zostanie o tym fakcie powiadomiony. W tej sytuacji KUPUJĄCEMU przysługuje prawo do anulowania lub zmiany zamówienia.


III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym SRZEDAJĄCEGO należności za zamówiony towar. Jeżeli KUPUJĄCY nie ureguluje należności za zamówiony towar w terminie 10 dni , SPRZEDAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy.  W tej sytuacji należność wpłacona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona.

2. Wysyłka towaru następuje w ciągu 3 dni roboczych po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym SPRZEDAJĄCEGO.

3. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej SA pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub na życzenie KUPUJĄCEGO przesyłką kurierską.

4. Koszt przesyłki pokrywa KUPUJĄCY. Na koszt przesyłki składają się: opłata za przesyłkę wg aktualnego cennika Poczty Polskiej SA (aktualny cennik znajduje się pod adresem http://www.poczta-polska.pl/cennik.htm ) lub innego spedytora, z którego usług przy realizacji zamówienia SPRZEDAJĄCY korzystał; oraz koszty opakowania zamówienia. Dla większości zamówień jest to:

- 6 zł list polecony ekonomiczny

- 7 zł list polecony priorytetowy

- 15,5 zł przesyłka priorytetowa pobraniowa (za zaliczeniem pocztowym)

W uzasadnionych sytuacjach (ciężar, objętość, kształt produktu) koszt przesyłki może ulec zmianie ze względu na konieczność wysłania zamówienia paczką, a nie listem poleconym (8 zł przesyłka ekonomiczna lub 9,50 zł priorytetowa).

Koszt przesyłek kurierskich (realizowanych za pośrednictwem firmy SIÓDEMKA) kształtuje się następująco:

- 18 zł - przesyłka przy wpłacie na konto

- 21 zł - przesyłka płatna przy odbiorze

Koszt przesyłek InPost Paczkomaty:

- 8zł  przesyłka przy wpłacie na konto

- 11zł przesyłka płatna przy odbiorze

5. SPRZEDAJĄCY wysyła przesyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej SA na koszt własny przy zamówieniu o wartości równej lub wyższej:

- 80 zł - list polecony ekonomiczny (100 zł - paczka ekonomiczna)

- 100 zł - list polecony priorytetowy (120 zł - paczka priorytetowa)

- 200 zł - przesyłka priorytetowa za zaliczeniem pocztowym

Sprzedający wysyła przesyłkę za pośrednictwem firmy SIÓDEMKA na koszt własny przy zamówieniu o wartości min. 350 zł, jeżeli Kupujący opłaci zamówienie przelewem na konto.

Sprzedający wysyła przesyłkę za pośrednictwem firmy InPost Paczkomaty na koszt własny przy zamówieniu o wartości min 100zł przy wpłacie na konto; lub min 200 zł płatność przy płatności w chwili odbioru.

6. Koszty przesyłek wynikłe z błędnej realizacji zamówienia przez sklep internetowy pokrywa SPRZEDAJĄCY.

7. SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy dane adresowe podane przez KUPUJĄCEGO są błędne lub niepełne. Również wtedy, gdy przesyłka nie została odebrana przez KUPUJĄCEGO w terminie. Ponowne wysłanie zamówionego towaru jest możliwe dopiero po opłaceniu przez KUPUJĄCEGO kosztów ponownej przesyłki i pokryciu kosztów dostarczenia zwrotu.

8. Na życzenie KUPUJĄCEGO istnieje możliwość odbioru zakupionego towaru osobiście w siedzibie firmy, po uprzednim uzgodnieniu terminu ze SPRZEDAJĄCYM.

9. Do każdego zrealizowanego zamówienia SPRZEDAJĄCY wystawia dokument sprzedaży w  formie  paragonu lub  fakturę VAT  na życzenie KUPUJĄCEGO  ( fakturę  VAT   SPRZEDAJĄCY wystawi w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty wystawienia paragonu).

 


IV. PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta potwierdzonego zamówienia.

2.  KUPUJĄCY może dokonywać płatności według własnego wyboru, w następujący sposób:

- przedpłata na konto – dokonanie przelewu w kwocie równej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki na rachunek bankowy SPRZEDAJĄCEGO w ciągu 10 dni od potwierdzenia zamówienia, oraz

- przesyłka płatna przy odbiorze (za zaliczeniem pocztowym) 

- Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay oraz PayPal

 


V. RABATY

1.      Każdy Klient, który dokonał rejestracji (logujący się do systemu) jest premiowany 3 % rabatem już od drugiego zamówienia, niezależnie od kwoty transakcji.

2.      Wysokość rabatów zależy od wielkości zakupów dokonanych w sklepie (zakupy sumują się od pierwszego do ostatniego).

- za zakupy powyżej 150 zł - 4 % rabatu

- za zakupy powyżej 300 zł - 5 % rabatu

- za zakupy powyżej 400 zł - 6 % rabatu

- za zakupy powyżej 500 zł - 7 % rabatu

- za zakupy powyżej 600 zł - 8 % rabatu

- za zakupy powyżej 800 zł - 9 % rabatu

- za zakupy powyżej 1000 zł - 10 % rabatu

- za zakupy powyżej 1200 zł - 11 % rabatu

- za zakupy powyżej 1400 zł - 12 % rabatu

- za zakupy powyżej 1500 zł - 15 % rabatu

3. Specjalny jednorazowy rabat w wysokości 15 % przysługuje Klientowi za recenzję produktu lub polecenie produktu znajomemu. Z rabatu tego może skorzystać przy kolejnym zakupie. Rabat ten obowiązuje niezależnie od wysokości rabatu, jaki wynikałby z wysokości dokonanych dotąd zakupów (opisanego w pkt. 3 tego rozdziału). Przykładowo Klient, który dokonał zakupów w sklepie na kwotę 500 zł i ma przyznany rabat 7 %, za recenzję lub polecenie produktu znajomemu otrzyma jednorazowy rabat 15 % do wykorzystania przy kolejnym zakupie.

UWAGA! Rabat za opinię przysługuje, jeżeli opinia dotyczy produktu już zakupionego i otrzymanego przez Klienta - nie jest uwzględniana opinia za produkt, który dopiero został zamówiony, a zamówienie nie zostało jeszcze wysłane do Klienta.

W przypadku rabatu za polecenie produktu znajomemu, rabat zostanie uwzględniony, gdy osoba, której produkt polecono, poda w uwagach do zamówienia imię i nazwisko osoby polecającej. 

UWAGA! Rabaty nie mogą się sumować tzn. jeśli kupujący otrzymał rabat w postaci gratisowej przesyłki, nie może w tym samym zamówieniu skorzystać z 15% rabatu za recenzję produktu lub polecenie go znajomym.

5. Przy większych zamówieniach jednorazowych, lub noszących znamiona zakupu hurtowego, zawsze można negocjować indywidualny rabat do danej transakcji.

Sugerowany kontakt e-mailowy - sklep@bazardekoracji.pl .

6. Maksymalna wysokość rabatu to 15 %. 

7. Na półfabrykaty srebrne oraz książki przysługuje maksymalny rabat w wysokości 10%.

8. Wartość procentowa rabatu, widniejąca na fakturze bądź potwierdzeniu sprzedaży, jest średnią rabatów do wszystkich produktów oraz zaokrągleń cen do 2 miejsc po przecinku. Czyli np. jeśli klient posiada rabat 5%, a w zamówieniu znalazły się również produkty objęte specjalną promocją np. 10%, to w polu "Przyznany rabat" widoczna będzie uśredniona wartość wszystkich rabatów.

 
VI. ZWROTY I WYMIANA TOWARU

1. SPRZEDAJĄCY na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny informuje niniejszym KUPUJĄCEGO o możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie do 10 dni od dnia jego otrzymania.

2. Koszt przesyłki zwracanego towaru pokrywa KUPUJĄCY.

3. Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest jego odesłanie w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu..

4. Zwracany towar należy odesłać wraz z otrzymanym paragonem fiskalnym lub fakturą.

5. Należność za prawidłowo zwrócony towar zostanie przelana na konto wskazane przez KUPUJĄCEGO w terminie 5 dni roboczych.

6. SPRZEDAJĄCY nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

7. Nie podlegają zwrotowi towary o właściwościach ściśle wskazanych przez KUPUJĄCEGO  w szczególności :

-  odmierzane (odcinane z większej całości) na życzenie KUPUJĄCEGO

-  towary sprowadzane albo wykonane na indywidualne zamówienie KUPUJĄCEGO.

 

VII. REKLAMACJE

1. SPRZEDAJĄCY  udziela na każdy zakupiony towar gwarancji na okres 6 miesięcy. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wpływają na uprawnienia z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej zmianie Kodeksu Cywilnego). KUPUJĄCY może więc niezależnie korzystać z przyznanych mu uprawnień. KUPUJĄCEMU  nie przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji oraz niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową , w stosunku do towarów , które posiadają wady, o których KUPUJĄCY został  poinformowany przed zawarciem umowy.

2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dołączenie do reklamowanego towaru dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) łącznie z opisem reklamacji.

3. SPRZEDAJĄCY nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

4. Reklamacja rozpatrywana będzie w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od daty jej wpłynięcia.

5. Nie będą uwzględniane reklamacje, których przedmiotem są wady powstałe w wyniku niewłaściwego albo niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania towaru lub jego konserwacji.


VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. SPRZEDAJĄCY chroni dane osobowe KUPUJĄCEGO zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom do tego nieuprawnionym. Wykorzystywane są tylko do realizacji zamówień, w przypadku subskrypcji - do informowania o nowościach, oraz jednorazowym wysłaniu żądania do serwisu Opineo.pl z prośbą tylko o opinię SPRZEDAJĄCEGO po każdym zrealizowaniu zamówienia (dane te, nie są przechowywane przez serwis Opineo.pl).

2. Zgodnie z ustawą KUPUJĄCY ma prawo do wglądu w swoje dane, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 


IX. ZASTRZEŻENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie zdjęcia i teksty umieszczone na stronach sklepu internetowego www.BazarDekoracji.pl są własnością firmy pod tą sama nazwą. Kopiowanie ich bez zgody właściciela jest zabronione.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umów zawieranych z klientami nie będącymi konsumentami w rozumieniuart.221  Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę SPRZEDAJĄCEGO. Ponadto do klientów określonych w zdaniu poprzednim nie znajdują zastosowania postanowienia regulaminu dotyczące niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, a także prawa do odstąpienia od umowy.

Okazje.info
Pobieranie danych...
pixel