Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij

Polityka dotycząca cookies

Polityka prywatności sklepu BazarDekoracji.pl http://www.bazardekoracji.pl/ w zakresie przetwarzania danych osobowych   Szanowni Państwo, niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Informacje o plikach cookies, które są wykorzystywane przez sklep BazarDekoracji.pl znajdują się poniżej. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.   Administrator danych osobowych (dalej nazywany Administratorem) Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Katarzyna Ewa Gańko, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: KOBA Katarzyna Gańko, Hipolitów, ul. Leśna 43, 05-074 Halinów. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili można skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na adres sklep@bazardekoracji.pl Dane osobowe i cele przetwarzania Korzystanie z usług sklepu internetowego BazarDekoracji.pl związane jest z przetwarzaniem Państwa danych osobowych podanych w trakcie użytkowania naszego serwisu. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolnie ale w niektórych przypadkach niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Cel przetwarzania Państwa dane przetwarzane są w następujących celach, związanych z funkcjonowaniem sklepu BazarDekoracji.pl: -     realizacja zamówień składanych przez nasz serwis online; -     przesyłanie newslettera; -     analiz statystycznych. Zakres przetwarzania i powierzania danych: W naszym serwisie Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, jednakże w uzasadnionych przypadkach, związanych z realizacją składanych w naszym serwisie zamówień, dane te mogą być przekazywane w celu prawidłowej realizacji umowy. Baza danych przekazywanych  w sklepie BazarDekoracji.pl znajduje się na serwerach firmy IAI.SA zgodnie umową zawartą pomiędzy ww. firmą a firmą KOBA Katarzyna Gańko. Przetwarzanie danych związane jest z: -     realizacją zamówień: złożenie zamówienia równoznaczne jest z udzieleniem zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres do dostawy zamówienia. W przypadku żądania wystawienia faktury vat przez osoby prowadzące działalność gospodarczą niezbędne jest podanie dodatkowych informacji o prowadzonej działalności, w szczególności numeru NIP, nazwy i adresu prowadzonej DG. Każde zamówienie przechowywane jest jako odrębna pozycja w naszej bazie danych, która zawiera także informacje dotyczące samego zamówienia, tj. data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności. Prawidłowe wykonanie zamówienia wiąże się z przekazaniem Państwa danych osobowych Poczcie Polskiej lub wybranej firmie kurierskiej (rodzaje oferowanych przez nas usług przewozowych widoczne są w zakładce Koszty dostawy dostępnej na stronie sklepu BazarDekoracji.pl). Ponadto, ze względu na odrębne przepisy dotyczące ewidencji sprzedaży, dane osób żądających wystawienia faktury na towary zakupione w sklepie BazarDekoracji.pl przekazywane są do biura księgowego w zakresie widocznym na fakturze; -     założeniem konta: podawane przez Państwa dane mają taki sam zakres jak w przypadku powyższym. Gromadzone są w celu ułatwienie korzystania z serwisu sklepu BazarDekoracji.pl w zakresie dostępu do złożonych przez Państwa zamówień oraz uzyskaniu informacji o stanie ich realizacji. Ponadto związane jest z automatycznym naliczaniem przez system sklepowy rabatów za zakupy; -     przesyłaniem newslettera: zgoda na przesyłanie newslettera jest dobrowolna i jest wyrażana poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu w trakcie rejestracji lub składania zamówienia w sklepie Bazardekoracji.pl. lub poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronach sklepu BazarDekoracji.pl Zgoda ta obejmuje przekazanie adresu e-mail oraz imienia (nicku) i wiąże się wyłącznie z przekazywaniem materiałów informacyjnych lub promocyjnych dotyczących sklepu Bazardekoracji.pl -     analizami statystycznymi: korzystamy z narzędzi analitycznych dostępnych w ramach usługi wykupionej w firmie IAI S.A. będącej właścicielem oprogramowania, na którym postawiony jest sklep BazarDekoracji.pl. Analizy dotyczą głównie danych związanych z ilością, wartością i zawartością składanych zamówień. Umożliwiają także powiązanie danych dotyczących towarów i zamówień z danymi osobowymi osób, które je zamówiły. Korzystamy także z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Państwa odwiedzin sklepu Bazardekoracji.pl, m.in. o podstronach (zakładkach), które Państwo wyświetlali, spędzony na stronach czas, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami itp. W celu anonimowego pomiaru satysfakcji naszych Klientów z korzystania z naszych usług, współpracujemy z zewnętrznym serwisem dotyczącym gromadzenia opinii. Zgoda na przekazywanie danych do takiego serwisu wyrażana jest przez Państwa poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu w trakcie składania zamówienia lub zakładania konta w sklepie Bazardekoracji.pl Podstawa przetwarzania: -     wykonanie umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); -     obowiązek prawny związany z prowadzeniem rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); -     zgoda wyrażona w sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); -     nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych: Udostępnianie przez Państwa danych osobowych i wyrażanie zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być wymagane, w szczególności do prawidłowej realizacji złożonych zamówień. Skutek niepodania danych: W zależności od celu, w jakim dane są podawane: -     brak możliwości dokonania zakupów w sklepie; -     brak możliwości zarejestrowania się w sklepie; -     brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach okresowo dostępnych w sklepie. Możliwość cofnięcia zgody: Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora wyłącznie zgodne z prawem, do chwili cofnięcia przez Państwa zgody, nie krócej jednak niż w okresie, jaki jest zgodny i wymagany przez odrębne przepisy, w szczególności dotyczące ewidencji sprzedaży prowadzonej przez sklep Bazardekoracji.pl Okres przetwarzania danych osobowych: Państwa dane będą przetwarzane tylko przez okres, w którym: -     ciążyć na nas będzie obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych; -     ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą pomiędzy Państwem a właścicielem sklepu BazarDekoracji.pl przez którąkolwiek ze stron umowy; -     cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą; Bezpieczeństwo danych: Państwa dane znajdują się na serwerach firmy IAI.SA, która jest także właścicielem oprogramowania sklepu BazarDekoracji.pl. Dane są zabezpieczone w sposób profesjonalny i zgodny z wymogami prawa. Ponadto strony sklepu BazarDekoracji.pl, a w szczególności formularz danych zabezpieczony jest za pomocą szyfrowanego połączenia potwierdzonego certyfikatem SSL. Uprawnienia osoby przekazującej dane osobowe: Przysługuje Państwu prawo do: -     prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; -     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; -     prawo do przenoszenia danych; -     prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio zgoda taka została wyrażona; -     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Podmioty, którym mogą być powierzane Państwa dane osobowe: Prowadząc sklep internetowy BazarDekoracji.pl korzystamy lub możemy korzystać z usług firm trzecich, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sklepu, w szczególności: -     firm realizujących dostawę towarów; -     dostawców systemów szybkich płatności; -     biuro księgowe; -     dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego oraz zapewniający wsparcie techniczne w tym zakresie; -     właściciel serwerów, na których utrzymywane są nasze bazy danych; -     podmiot zapewniający system mailingowy Kontakt z Administratorem: W celu skorzystania z przysługujących Państwu uprawnień lub kontaktu w jakiejkolwiek innej sprawie związanej z przetwarzaniem Państwa danych, prosimy o skontaktowanie się z nami drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@bazardekoracji.pl  

 

 

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

 

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez sklep BazarDekoracji.pl .

I. Definicje
 1. Administrator - oznacza firmę KOBA Katarzyna Gańko z siedzibą w Hipolitowie ul. Leśna 43, 05-074 Halinów, NIP 822-155-66-16, REGON 146673875, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie BazarDekoracji.pl.
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza osobę korzystającą z Serwisu.
II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu
   • i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
   • iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
   • v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  2. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   • i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
   • iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   • i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
   • i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   • i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  6. Świadczenia usług reklamowych
   • i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
  7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   • i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • ii) IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie]
  2. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
   • i) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  3. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • i) opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

 IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
Okazje.info
Pobieranie danych...
pixel